Privacy statement

Qredits Microfinanciering Nederland respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door uw persoonsgegevens op te geven op de website gaat u ermee akkoord dat Qredits Microfinanciering Nederland uw gegevens in overeenstemming met dit Privacy Statement gebruikt.

Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website bezoeken. U kunt uw persoonsgegevens opgeven om informatie of diensten aan te vragen, om nieuwsbrieven te ontvangen, om u aan te melden voor een seminar of event of om producten van Qredits Microfinanciering Nederland aan te kopen.

Qredits Microfinanciering Nederland legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht of voor de aanvraag die u bij ons doet. Uw gegevens kunnen door Qredits Microfinanciering worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten van Qredits Microfinanciering Nederland. Indien u hier bezwaar tegen heeft of uw gegevens wilt opvragen of corrigeren, kunt u contact met ons opnemen. Qredits Microfinanciering Nederland verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor communicatie over onze producten en diensten en verdere optimalisering daarvan. Om u bij het bezoek aan een website van Qredits Microfinanciering Nederland te kunnen herkennen, maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij ook voor het verzamelen van gegevens over het bezoek van onze websites. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval garandeert Qredits Microfinanciering Nederland niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken.

Als u meer wilt weten over de u betreffende persoonsgegevens die wij verwerken, kunt u contact met ons opnemen via onze backoffice.

Privacy statement