Qredits ta tuma fiansanan existente over?

No, e fiansanan di Qredits ta fungi principalmente como inversion den actividadnan empresarial.

Qredits ta tuma fiansanan existente over?